REFERENSPROJEKT

Ombyggnad av företagslokal

En äldre lokal som utsidan både tak, fönster och väggar behövde bytas ut.

Totalentreprenad:

Fasadrenovering, takbyte, fönsterbyte, invändig renovering, ventilation, värme, tillbyggnad etc.

Totalentreprenad:

Tillbyggnad Björn Lundén AB

Totalentreprenad:

Nybyggnation

Trädgårdsanläggning:

Grusgångar med färdigt gräs

Fasadrenovering:

Tillägsisolering, ny fasad och fönster

Totalentreprenad:

Takbyte, målning, stängsel, häck & belysning

Fasadrenovering på hyreshus:

Byggnation av Norrbo Padel:

Trädgårdsanläggning:

Plattor, murar & växter

Anläggning av trottoarer:

Trädgårdsanläggning:

Murar, rabatter, gångar

Renovering av kontorslokaler:

Markbetong med skiffermönster till en BRF: