REFERENSPROJEKT

Ombyggnad av företagslokal

En byggnad som behövde nya fönster, fasad och tak. Tillsammans med fastighetsägaren så har vi tillsammans fått fastighet 

 • Beställare: Hedström Bil AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Ombyggnad av äldre fastighet:

En fastighet i en äldre del av en stad. Där behovet av renovering i gammaldags stil samt i kombination med bra energisnåla lösningar. Tillägsisolering av tak och fasad Ventilation med värmeåtervinning på insidan, nytt värmesystem med bergvärme. 

 • Beställare: Privat fastighetsägare
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Nybyggnation av kontorslokaler

Ett större företag som  även utför totalförvaltning till. Såg ett behov av större lokaler för kontor. Vi ansvarade från start av projektering till färdigställande och slutbesiktning. I samverkan med fastighetsägaren hittade vi dom bästa och mest ekonomiska lösningarna.

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Nybyggnation av fastighet

Ett större företag som  även utför totalförvaltning till. Såg ett behov av större lokaler för kontor. Vi ansvarade från start av projektering till färdigställande och slutbesiktning. I samverkan med fastighetsägaren hittade vi dom bästa och mest ekonomiska lösningarna.

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Markanläggning av utemiljö

Grusgångar med färdigt gräs

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Renovering av fasad

Grusgångar med färdigt gräs

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Ombyggnationer och utemiljö

Grusgångar med färdigt gräs

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Nybyggnation av Norrbo Padel:

Grusgångar med färdigt gräs

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Fasadrenovering till fastighetsägare

Grusgångar med färdigt gräs

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Anläggning av utemiljö

Plattor, murar & växte

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Utemiljöer och stensättningar

ffff

 

 

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Ombyggnad av kontorslokaler

eeee

 

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Anläggning av utemiljö till BRF

eeee

 

 • Beställare: Björn Lundén AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad