VÅRA PROJEKT

Vi är stolta över alla våra projekt vi utfört genom åren små som stora.
Nedan finns ett urval av blandade uppdrag som vi utfört under åren.

Fasad & Takrenoveringar:

Ny fasad, nya fönster, nytt tak med ny isolering på vind

Köksrenovering:

Nytt kök, golv, målning och tapet

Totalentreprenad:

Fasadrenovering, takbyte, fönsterbyte, invändig renovering, ventilation, värme, tillbyggnad etc.

Totalentreprenad:

Tillbyggnad Björn Lundén AB

Totalentreprenad:

Nybyggnation

Trädgårdsanläggning:

Grusgångar med färdigt gräs

Fasadrenovering:

Tillägsisolering, ny fasad och fönster

Badrumsrenovering:

Gjutning av platta till en utbyggnad:

Totalentreprenad:

Takbyte, målning, stängsel, häck & belysning

Fasadrenovering på hyreshus:

Tomtplanering med färdig gräsmatta:

Byte av tak på en villa:

Anläggning av kantstenar:

Byggnation av Norrbo Padel:

Trädgårdsanläggning:

Plattor, murar & växter

Anläggning av trottoarer:

Trädgårdsanläggning:

Murar, rabatter, gångar

Renovering av kontorslokaler:

Markbetong med skiffermönster till en BRF: