ANLÄGGNING

Med lokal förankring, specialister inom affärsområdet anläggning samt moderna maskiner kan vi leverera långsiktiga och hållbara lösningar. Med god planering och strukturerade jobb tror vi på det bästa resultatet. 

Vi utför inte arbeten åt våra kunder utan med våra kunder. Vi vill alltid leverera en tjänst med känslan av att vi tar ett helhetsansvar för våra projekt för att du som kund ska kunna känna dig trygg. Med våra noga utvalda specialiserade leverantörer och underentreprenörer kan vi genomföra våra arbeten med det bästa resultatet. Vi utför mindre servicejobb till större entreprenader i olika former.

Urval av våra kompetenser

Mark

Vi utför markentreprenader inom fastigheter, utemiljöer etc.

IMG_3363

Utemiljö

Vi anlägger och underhåller utemiljöer. Planteringar, stensättningar, murar, grönytor. Skötsel och underhåll: Gräs & häckklippning, slyröjning, ogräsrensning, trädbeskärning & trädfällning.

Drift & underhåll

Vi ser till att att drift och underhåll fungerar under alla årstider och områden.  En komplett maskinpark, tillgängliga året om, dygnet runt kan vi leverera det bästa underhållet. Snöröjning, halkbekämpning, renhållning & underhåll.

 

Maskin

Ett stort urval av maskiner och tjänster för att möta våra kunders behov. Hjullastare, grävmaskiner etc.