erik marsch entreprenad

TJÄNSTER


Vi har ett brett utbud med många års erfarenhet inom varje område. Vårt mål är att vara ledande inom våran bransch med service och kvalité på högsta nivå. Våra kunder är företag, kommuner, industrier, fastighetsägare, föreningar, bostadsrättsföreningar & privatpersoner.

ENTREPRENAD

Vi utför entreprenader i olika storlekar och former. Totalentreprenader, generalentreprenader, delad entreprenader. Allt ifrån nyproduktion till mindre renoveringar.

Med en totalentreprenad och våra noga utvalda underentreprenörer inom alla yrkesgrupper samordnar och leder vi ditt projekt genom hela processen, från idé & ritningar till färdigt resultat.

Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice

BYGGSERVICE

Inom byggservice kan vi leverera allt inom området. Om och tillbyggnationer, renoveringar, nyproduktioner, tak, kök, badrum, fönsterbyten, betongarbeten, anpassningar, reparationer, service, underhåll etc.

MARK & ANLÄGGNING

Vi utför alla typer av mark & anläggningsarbeten. Dränering, VA, grundläggning, murar, husgrunder, stenläggning, vägarbeten, schaktning, asfaltering, grönytor, markbetong, trädgårdsanläggning, utemiljö, idéskiss till trädgård, planteringar, transporter, grus & matjordsleveranser etc.

20210908_101903Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fasti
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice

FASTIGHETSSERVICE

Vi tar hand om era fastigheter, anläggningar och lokaler, oavsett om det gäller enstaka uppdrag eller fasta uppdrag. Vi finns för er året om, dygnet runt. Med vårt breda kontaktnät med noga utvalda underentreprenörer inom alla yrkesgrupper, kan vi erbjuda ett komplett serviceutbud. Fasta avtal eller löpande uppdrag.

DRIFT & UNDERHÅLL

Vi ser till att att drift och underhåll fungerar under alla årstider. En komplett maskinpark och tillgängliga året om, dygnet runt, kan vi leverera det bästa underhållet.

Snöröjning, halkbekämpning, sopning, renhållning, skidspår & konstsnö, skötsel & underhåll av grönytor, trädgårdar, parker, gator (t.ex gräs & häckklippning, slyröjning, trädbeskärning & trädfällning, planteringar) är en del av det vi kan erbjuda.

Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
csm_PRINOTH_HUSKY_X_2_e9fc642f52
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
20221216_131950
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice
Erik Marsch Entreprenad, byggservice, anläggning, fastighetsservice